Lagtolkning

Ordförklaring

Tolkning av rättsregler som jurister gör då den konkreta lagtexten oftast inte räcker till för att precis bestämma rättsläget.

Kategorier

Jurist, Domare, Advokat

Underkategorier

Teleologisk lagtolkning, E contrario, Extensiv lagtolkning, Restriktiv lagtolkning, Analogisk lagtolkning