Lagvalsregler

Ordförklaring

Regler som fastställer vilket lands regler som skall tillämpas i ett visst rättsförhållande. Grundprincipen är att parterna själva kan avtala om vilka lagar som ska vara tillämpliga på deras avtal.

Kategorier

Lag