Landsarkiv

Ordförklaring

Statliga arkivmyndigheter fördelade på olika distrikt. Utgör tillsammans med Riksarkivet Statens arkiv.