Landsting

Ordförklaring

Det geografiska område i varje län, där landstingsfullmäktige beslutar men landstingsstyrelsen är det verkställande organet. Sverige har 20 landsting, ett i varje län. Landstingen har kommunal beskattningsrätt och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand Hälso- och sjukvården men också kultur, lokaltrafik och regionplanering.

Underkategorier

Speciallagar, Landstingsfullmäktige, Kommunal inkomstskatt