Lantbruk

Ordförklaring

Jordbruk. Lantbruk avser utnyttjandet av mark för att kunna producera livsmedel, foder, råvaror för energi- eller industriändamål samt djuruppfödning.

Kategorier

Jordbruksverksamhet

Underkategorier

Lantbruksegendom, Lantbruksregistret (LBR), Ekonomibyggnad