Lantbruksegendom

Ordförklaring

Fast egendom som är avsedd för lantbruk och därför taxerad som lantbruksenhet.

Kategorier

Lantbruk