LAS

Ordförklaring

Lag (1982:80) om anställningsskydd. Reglerar bl.a. uppsägningstider, anställningar, hur besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av uppsägningar som är giltiga. Lagen är av tvingande karaktär men kan inskränkas genom kollektivavtal.

Underkategorier

Omplacera, Omplacering

Relaterade mallar

Anställningsavtal verkställande direktör 2023

Anställningsavtal verkställande direktör Engelsk 2023

Anställningsavtal vikariat 2023

Besked om provanställnings upphörande 2023