Lastkontrakt

Ordförklaring

Contract of Affreightment. Handelsterm. Kontrakt där redaren förbinder sig att transportera en bestämd lastkvantitet mellan avtalade destinationer över en viss period.

Kategorier

Incoterm