Leasing

Ordförklaring

En slags långtidshyra. Ett leasingföretag köper utrustning och överlåter sedan hela nyttjanderätten till det företag eller till den privatperson som väljer att hyra genom att sluta ett leasingavtal. Genom leasing undvikerer folk att binda upp kontanta medel och får en kostnad som är avdragsgill och lätt att budgetera.

Kategorier

Hyra

Underkategorier

Sale and lease back, Leasingavtal, Hyrköp

Relaterade mallar

Allmänna villkor för leasing 2023

Leasingavtal 2023