Leasingavtal

Ordförklaring

Leasingavtal är ett avtal om långtidshyra. Se närmare leasing och avtal.

Kategorier

Leasing, Finansiering

Underkategorier

Sale and lease back