Ledamot

Ordförklaring

Invald medlem i en organisation ofta styrelse eller stiftelse.

Kategorier

Styrelse

Underkategorier

Suppleant, Jungfrutal, Adjungera, Styrelseledamot

Relaterade mallar

Arbetsfördelning styrelse VD andra inrättade organ 2023

Protokoll styrelsemöte 2023

Dagordning styrelsemöte utökad 2023

Arbetsordning styrelsens arbete 2023