Ledighet

Ordförklaring

Ledighet innebär att man inte arbetar, men fortfarande får en viss lön, under en bestämd tidsperiod.

Kategorier

Arbetsrätt