Ledningsgrupp

Ordförklaring

Ledningsgruppen är den sammansättning av personer som leder och planerar en verksamhet eller ett projekt i ett bolag.

Kategorier

Projektledning, Affärsplan

Underkategorier

Nulägesanalys, Ledning