Ledtid

Ordförklaring

Den tid som en kund får vänta från beställning till det att produkten levererats.

Kategorier

Leverans