Lega

Ordförklaring

Legoavtal. Avtal om nyttjanderätt till en sak eller arbetskraft.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Saklega, Tjänstelega