Legal arvinge

Ordförklaring

Den som enligt den tillämpliga arvsordningen (lagen) ska ärva den avlidne. Jfr. arv genom testamente.

Kategorier

Arvinge