Legal

Ordförklaring

Laglig, i överensstämmelse med gällande lag.

Kategorier

Lag

Relaterade mallar

Checklista - Företagsundersökning _Due Diligence_ 2023

Granskningsunderlag företagsöverlåtelse aktier 2023