Legaldefinition

Ordförklaring

Lagtextens eller förordningens definition.

Kategorier

Lag