Legislatur

Ordförklaring

Den lagstiftande makten i en stat.

Kategorier

Lagstiftaren