Legotillverkning

Ordförklaring

Legotillverkning innebär att en underleverantör bistår en huvudleverantör i en viss del av tillverkningen av en produkt som huvudleverantören distribuerar. Se även underleverantör.

Kategorier

Underleverantör