Lekman

Ordförklaring

Icke kunnig person. Motsatsen till fackman.