Lekmannadomare

Ordförklaring

Domare som inte nödvändigtvis är juridiskt skolad (lagfaren).

Kategorier

Domare