Leverans

Ordförklaring

Transporten av en vara från en punkt till en annan. Vanligtvis avses leverans ske i ett affärsförhållande.

Kategorier

Köp

Underkategorier

Ledtid, Leveransavtal, Leveransböter, Leveransomfattning, A drittura, Leverantör, Leveransgodkännande

Relaterade mallar

Följesedel 2023

Borgensåtagande för viss leverans 2023

Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader 2023

Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ 2023