Leveransavtal

Ordförklaring

Ett leveransavtal är ett avtal som reglerar vilka villkor som ska gälla för leveranser mellan parterna. Det är vanligt att leveransavtal används mellan företag som återkommande gör affärer med varandra. Ett leveransavtal är ofta ett ramavtal.

Kategorier

Leverans, Generiskt köp, Leverantör

Underkategorier

Leveransvillkor, Leveransvite, Bestämmelseort, Långtidsleveransavtal, Leveransgodkännande

Relaterade mallar

Leveransavtal _Löpande för viss produkt_ 2023