Leveransomfattning

Ordförklaring

Mängd och kvalitet. Upphandlingens omfattning i generella ordalag samt på vilket sätt omfattningen skall hanteras inom ramen för olika avtal.

Kategorier

Leverans

Underkategorier

Underleverans