Leveransvite

Ordförklaring

Ett vite eller avtalat skadestånd som utgår vid försenad leverans.

Kategorier

Leveransavtal