Lex domicili

Ordförklaring

Begrepp inom internationell privaträtt. Avser rättsordningen i det land en person har sin hemvist.

Kategorier

Internationell privaträtt (IP)