Lex patriae

Ordförklaring

Hemlandets lag. Begrepp som används inom internationell privaträtt för att beteckna den rättsordning som gäller i det land där en person är medborgare.