Lex specialis

Ordförklaring

Lagtolkningsprincip som innebär att den mest specialiserade författningen har företräde framför den mer generella.