Licens

Ordförklaring

Ett av en myndighet eller ett bolag utfärdat tillstånd till att vidta en åtgärd eller nyttja något som inte är tillåtet utan sådant tillstånd.

Underkategorier

Licensavtal

Relaterade mallar

Option till licens av uppfinning 2023

Allmänna villkor för licens av mjukvara 2023

Licensavtal _Varumärke_ 2023