Licensavtal

Ordförklaring

Licensavtal är ett avtal om att en innehavare av en immateriell rättighet, exempelvis ett patent eller ett varumärke, mot vederlag överlåter nyttjanderätten till den immateriella rättigheten.

Kategorier

Licens