Likvid aktie

Ordförklaring

En aktie med hög omsättningsvolym som lätt kan säljas.