Likvid

Ordförklaring

1. Betalning. 2. Vara i stånd att betala.

Kategorier

Betalning

Underkategorier

Likviditet