Likvidation

Ordförklaring

Likvidation innebär att ett bolag eller en ekonomiskt förening upplöses. En likvidation kan ske både genom tvång, om företaget går för dåligt för att drivas vidare, eller helt frivillig om ägarna begärd det. Efter likvidationen upphör den juridiska personen att existera.

Kategorier

Bolag

Underkategorier

Likvidator, Likvidera, Frivillig likvidation

Relaterade mallar

Slutredovisning likvidation 2023

Checklista likvidation förbrukat AK privat AB 2023