Likvidator

Ordförklaring

Den person som fått i uppdrag att likvidera ett företag aktiebolag. Oftast är denne en advokat som utsetts av Bolagsverket eller i vissa fall av tingsrätt. Likvidatorn ersätter vd och styrelses funktioner under likvidationen.

Kategorier

Likvidation