Likviddagtid

Ordförklaring

Dagen då likvidbeloppet betalas.

Kategorier

Likvidavräkning