Likviddatum

Ordförklaring

Dagen då köpebeloppet dras från kontot och när försäljningsbeloppet finns tillgängligt på kontot.