Likviditetsbudget

Ordförklaring

Budget för penningflödet i ett företag. Likviditetsbudgeten används för att få översikt över kassan och därigenom kunna planera kommande in och utbetalningar.

Kategorier

Transaktionslikviditet

Relaterade mallar

Likviditetsbudget direkt metod tvåårig 2023

Likviditetsbudget direkt metod ettårig 2023