Liner terms

Ordförklaring

De villkor på vilka linjesjöfarten transporterar gods och där rederiet står för alla lastnings- och lossningskostnader, fartygets hamnumgälder osv.