Lis pendens

Ordförklaring

Litispendens. Mål pågår. Processrättslig princip som innebär att om talan väckts i mål får talan om samma sak inte behandlas vid annan domstol och ska därför avvisas av den senare domstolen.

Kategorier

Rättegång

Underkategorier

Litispendens