Lista

Ordförklaring

En lista är en förteckning som presenterar information löpande.

Underkategorier

Närvarolista