Livscykelkostnad

Ordförklaring

Totalkostnaden under ett objekts livscykel.