Livsinkomstprincipen

Ordförklaring

En grundläggande princip i det nya allmänna pensionssystemet. Alla inkomster under hela livet är pensionsgrundande och beläggs med en pensionsavgift.

Kategorier

Allmänna pensionssystemet