Livstidsstraff

Ordförklaring

Ett fängelsestraff som inte är tidsbestämt och som döms ut vid särskilt allvarliga brott. Den som avtjänat minst 10 år av livstidsstraffet kan från och med den 1 november 2006 ansöka om att få det omvandlat till ett tidsbestämt straff.

Kategorier

Straff