Lockout

Ordförklaring

Stridsåtgärd som används vid konflikter mellan arbetsgivare och arbetstagare. Åtgärden innebär att arbetsgivaren utestänger arbetstagare från arbetsplatsen.

Kategorier

Stridsåtgärd, Arbetskonflikter