Logistik

Ordförklaring

Kunskapen om planering och styrning av varu- och materialflöden från leverantör till kund genom samordning av lagerhållning, produktion och transporter.

Kategorier

Produktion

Underkategorier

Stock Keeping Unit (SKU), Speditionsavtal, Speditör, Supply Chain Management, Intermodal transport, Just in time, Spedition