LoI

Ordförklaring

En avsiktsförklaring som vari parterna förklarar att de avser att teckna ett avtal mellan varandra.

Kategorier

Avsiktsförklaring

Underkategorier

Intentionsavtal

Relaterade mallar

Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse rörelse 2023