Lokal

Ordförklaring

Byggnad eller del av byggnad som inte är bostad.

Kategorier

Fastighet

Underkategorier

Lokalarea, Uppsägning lokal, Överlåtelse av lokal, Lokalhyra

Relaterade mallar

Hyresavtal - Lokal 2023

Hyresavtal - Uthyrning av lokal i andra hand 2023

Indexklausul - Lokal 2023

Snabbutredning hyreskontrakt lokal 2023