Lokution

Ordförklaring

Uttryck, uttryckssätt i lag, dom etc.