Lyte och men

Ordförklaring

Smärta och andra fysiska obehag m.m. i form av bestående besvär som inte kan direkt uppskattas i pengar (ideell skada). Lyte är ett vanställande kroppsfel som t. ex. förlust av arm eller liknande. Men är smärta och obehag samt bestående lidande som t.ex. synskada.